jen pro přesnost - ty kalhoty sme si vybírali nezávisle na sobě a já je platil první takže.......